บริการจัดส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย (DG) ระหว่างประเทศ

dg-banner

บริการจัดส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย (DG) ระหว่างประเทศ

DPX เปิดให้บริการรับส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย เช่น สารเคมี และสินค้าควบคุมตามกฎของ IATA  เรามีทีมงานผู้ชำนาญการด้านการขนส่งสินค้าที่เป็นวัตถุอันตรายทางอากาศ มีใบรับรอง IATA DG Certificate สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบ และวิธีการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
dg

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

  • การดูเอกสาร MSDS (Material Safety Data Sheet) เพื่อบอกว่าสินค้าที่ต้องการส่งเข้าข่ายวัตถุอันตรายหรือไม่
  • การบรรจุหีบห่อ DG Packaging: บริการแพคกิ้งกล่อง UN (UN Boxes/ UN Drums) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าอันตรายสำหรับการขนส่งทางอากาศโดยเฉพาะ
  • บริการเดินพิธีการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ ทั้งขาเข้าและขาออก
  • บริการขนส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทาง ทางอากาศ
  • แบบ Door to Port (ส่งไปยังสนามบินปลายทาง)
  • แบบ Door to Door (ส่งไปถึงผู้รับปลายทาง)

สอบถามค่าบริการหรือข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อ 02-278-2900 ต่อ แผนกบริการลูกค้า