บทความ

การส่งของเหลวไปต่างประเทศ

cyber monday in cyber monday michael kors the michael kors black friday 2015 outside, michael kors black friday 2015 should you michael kors cyber monday 2015 engage michael kors black friday in michael kors black friday prayer, black friday michael kors and michael kors cyber monday meditation, michael kors black friday 2015 routine. […]

By |December 15th, 2014|บทความ|Comments Off on การส่งของเหลวไปต่างประเทศ

การส่งเครื่องสำอางไปต่างประเทศ

 

วันนี้ admin. ขอ share เรื่องการส่งออกเครื่องสำอางซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมในการนำเข้าไปยังแต่ละประเทศ เนื่องจากถือเป็นสินค้าในหมวดอุปโภค บริโภค ที่นำมาใช้กับร่างกาย ดังนั้น ผู้ส่งออกจะต้องแนบเอกสารอื่นๆ นอกเหนือ customs invoice เช่น COA (Certificate of Analysis), Health Certificate ฯลฯ และบางประเทศมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณในการนำเข้าเช่น ต้องไม่เกิน 2 กิโลกรัม เป็นต้น ดังนั้น ถ้าผู้ส่งออกมีความประสงค์จะส่งออกเครื่องสำอาง admin. แนะนำให้ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

By |December 15th, 2014|บทความ|0 Comments

การส่งอาหารไปต่างประเทศ

วันนี้ admin. ขอ share ข้อมูลเรื่องการส่งอาหารไปต่างประเทศ
เนื่องจากอาหารถือเป็นสินค้าควบคุมในการนำเข้าไปยังแต่ละประเทศ ซึ่งระเบียบ การนำเข้า ก็จะแตกต่างกันไปตามกฎของประเทศนั้นๆ เช่น
1) USA – ซึ่งเป็นประเทศที่เข้มงวดมากๆ ในเรื่องการนำเข้าอาหาร ก่อนทำการจัดส่ง ผู้ส่งออกจะต้องเข้าไปลงทะเบียน FDA บนเว็บไซต์ www.access.fda.gov หลังจากที่ได้รับเลขที่อนุมัติ ให้นำเลขที่นั้นๆ ระบุบน customs invoice ได้เลย

2) ยุโรป – ไม่อนุญาตให้นำเข้าอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ นม เนย น้ำผึ้ง

นอกจากกฎข้างต้นแล้ว การส่งออกอาหารไปยังประเทศอื่นๆ อาจต้องมีการแนบเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจาก customs invoice คือ Phytosanitary, FDA registration number และ ฯลฯ จากที่กล่าวมาเบื้องต้นว่าอาหารเป็นสินค้าควบคุม ดังนั้น ถ้าผู้ส่งออกมีความประสงค์จะส่งออกอาหาร admin. แนะนำให้ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะสินค้านั้นๆเป็นรายการไปค่ะ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ […]

By |December 15th, 2014|บทความ|0 Comments

การส่งยาไปต่างประเทศ

 

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง ผู้ส่งออกอาจต้องการส่งยาไปให้บุคคลที่คุณรักในต่างประเทศ admin. ขอ share ข้อมูลเรื่องการส่งออกยาดังนี้ค่ะ เนื่องจากยาถือเป็นสินค้าควบคุมในการนำเข้าไปยังแต่ละประเทศ ซึ่งระเบียบการนำเข้า ก็จะแตกต่างกันไปตามกฎของประเทศนั้นๆ เช่น USA – ซึ่งเป็นประเทศที่เข้มงวดมากๆ ในเรื่องการนำเข้ายา ก่อนทำการจัดส่ง ผู้ส่งออกจะต้องเข้าไปลงทะเบียน FDA บนเว็บไซต์www.access.fda.gov หลังจากที่ได้รับเลขที่อนุมัติ ให้นำเลขที่นั้นๆ ระบุบน customs invoice ได้เลย สำหรับประเทศอื่นๆ การส่งออกยาจะต้องแนบใบสั่งแพทย์ (Doctor’s prescription)

หากต้องการปรึกษาเรื่องการส่งออกสินค้าเพิ่มเติม DPX ยินให้บริการค่ะ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

By |December 15th, 2014|บทความ|0 Comments

การส่งปฏิทินไปต่างประเทศ

ปีใหม่ใกล้เข้ามาถึงแล้ว (เตรียมนับถอยหลังกันได้เลยค่ะ) ช่วงนี้ผู้ส่งออกบางท่านเริ่มที่จะส่งออกปฏิทินไปยังต่างประเทศ admin. ขอฝากข้อมูลเรื่องการส่งออกปฏิทินนะคะว่า ปฎิทินเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งถือเป็นพัสดุไม่ใช่เอกสาร ดังนั้น นอกจากใบนำส่ง (air waybill) ผู้ส่งออกจะต้องเตรียม customs invoice พร้อมระบุรายละเอียดให้ชัดเจนคือ “2015 Calendar” พร้อมระบุมูลค่าปฎิทิน ผู้ส่งออกบางท่านอาจรู้สึกว่าปฎิทินไม่มีมูลค่าเพราะส่งไปเพื่อใช้งาน ดังนั้น ขอไม่ระบุมูลค่า admin. อยากชี้แจงดังนี้ค่ะว่า มูลค่าที่เหมาะสมในการ declare บน customs invoice คือราคาต้นทุนการผลิตปฎิทินนั้นๆ ถ้าข้อมูลบน customs invoice ชัดเจน shipment ของผู้ส่งออกก็จะได้รับการเคลียร์ศุลกากรที่ปลายทางอย่างรวดเร็ว หากต้องการปรึกษาเรื่องการส่งออกสินค้าเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ 02-278-2900 

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

By |December 15th, 2014|บทความ|0 Comments

Tips การส่งของไปต่างประเทศ

วันนี้ admin. อยาก share เรื่องมูลค่าของสินค้า (declared value) ที่ระบุบน customs invoice ในกรณีที่เป็นการส่งของใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อการค้าค่ะผู้ส่งออกส่วนใหญ่มักจะระบุมูลค่าสินค้าบน customs invoice ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะเกรงเรื่องค่าภาษีนำเข้าที่ปลายทางแต่เนื่องจากสมัยนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมูลค่ากลางของสินค้าสามารถ search หาได้ง่ายๆ จาก google ดังนั้น admin. อยากฝากผู้ส่งออกทุกท่านให้ระบุมูลค่าสินค้าบน customs invoice ตามมูลค่าจริง มิฉะนั้น ศุลกากรที่ปลายทางจะคิดว่าผู้ส่งมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าและจะส่งผลกระทบให้การเคลียร์สินค้าเกิดความล่าช้า แต่เรามีวิธีที่ทำให้ศุลกากรปลายทางเข้าใจว่าสินค้าที่เราส่งนั้นๆ ไม่ได้ส่งออกเพื่อการค้า โดยระบุเหตุผลในการจัดส่งลงไปบน customs invoice ว่า “Purpose of sending: for GIFT not for RESALE” …. เพียงเท่านี้ ศุลกากรที่ปลายทาง ก็จะใช้เหตุผลดังกล่าวในการประเมินค่าภาษีนำเข้า 

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ […]

By |December 15th, 2014|บทความ|0 Comments

ส่งเสื้อกันหนาวให้คนที่คุณรัก

  หน้าหนาวกำลังจะมาเยือน หากคุณต้องการส่งเสื้อหนาวหรือผ้าพันคอ ไปยังคนที่คุณรัก DPX Logistics ขอเป็นตัวแทนในการส่งมอบ อย่างไรก็ดี เพื่อความราบรื่น รวดเร็ว ในการจัดส่งและในการเคลียร์สินค้าที่กรมศุลกากรปลายทาง admin. ฝากแจ้งผู้ส่งให้ระบุรายละเอียดสินค้าบน customs invoice อย่างละเอียด รวมถึงส่วนผสมของผ้า เช่น ทำจาก cotton, silk, polyester หรือ nylon รวมถึงระบุเปอร์เซนต์ของเนื้อผ้า เช่น cotton 100% เป็นต้น ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง admin. ขอให้ทุกๆ ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900 จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

By |December 15th, 2014|บทความ|0 Comments

Tips ในการแพ็คของขวัญ

ของขวัญถือเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางจิตใจทั้งจากผู้ให้และผู้รับ วันนี้ admin เลยอยากฝากย้ำเรื่องการบรรจุหีบห่อที่ต้องแข็งแรง สมบูรณ์ สำหรับการขนส่งทางอากาศ สินค้าที่มีโอกาสแตกหักเสียหาย ผู้ส่งจะต้องมั่นใจว่ามีการห่อด้วยวัสดุกันกระแทกเช่น ห่อด้วยbubble รวมถึงการบรรจุหีบห่อด้านในต้องแน่นหนาโดยไม่ให้สินค้าด้านในมีการเคลื่อนตัว

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900
จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00
www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

By |December 15th, 2014|บทความ|0 Comments

Tips ในการส่งของขวัญไปต่างประเทศ

Tip ในการส่งของขวัญ
เพื่อความราบรื่น & รวดเร็ว ในการเคลียร์สินค้าที่ศุลกากรปลายทาง ผู้ส่งจะต้องแจกแจงรายละเอียดสินค้าบน customs invoice ให้ชัดเจน เช่น ถ้าของขวัญเป็นผ้าพันคอ ผู้ส่งจะต้องระบุรายละเอียดสินค้าว่า “ผ้าพันคอ” และส่วนผสมของผ้า เช่น cotton, silk ฯลฯ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการส่งคือ “เพื่อเป็นของขวัญ” อย่างไรก็ดี รายละเอียดสินค้าบน customs invoiceไม่สามารถระบุเพียงสั้นๆ ว่า “ของขวัญ” เนื่องจากศุลกากรที่ปลายทาง จะไม่ทราบว่าสินค้าด้านในหีบห่อคืออะไร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเคลียร์สินค้า …. หากผู้ส่งออกท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม โทรฯ มาหาเรานะคะที่ 02-2782900 เจ้าหน้าที่ Call Center ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |December 15th, 2014|บทความ|0 Comments

บริการส่งของขวัญไปต่างประเทศ

ใกล้ถึงเทศกาลส่งความสุขกันแล้ว DPX Logistics ขอเป็นตัวแทนดำเนินการส่งมอบความสุข ความรัก ในรูปแบบของขวัญหรือบัตรอวยพร จากคุณไปยังคนที่คุณรัก ไม่ว่าบุคคลที่คุณรักจะอยู่ที่ไหน เราสามารถดำเนินการจัดส่งไปได้ทุกหน ทุกแห่ง ทั่วประเทศ และทั่วโลกค่ะ เพียงโทรฯ หาเราที่ 02-2782900 เราจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปรับถึงประตูบ้านท่านเลยค่ะ

DPX Logistics team 🙂

Call center : 02-278-2900
จันทร์ –ศุกร์ 8.30 -17.00, เสาร์ 8.30 – 15.00

www.dpxlogistics.com

ส่งของไปต่างประเทศ ส่งสินค้าไปต่างประเทศ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ

 

By |December 15th, 2014|บทความ|0 Comments